X
!

Help ons in de strijd tegen Ewing en wordt Vriend!

ANBI Status

 

Onze stichting is nu in het bezit van een ANBI status, ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Insltelling.  Hieronder even een korte samenvatting van de aanzienlijke voordelen voor ons u. Voor meer informatie kunt u deze site bezoeken.

Onze voordelen.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Voordelen voor onze donateurs.

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

 


Sponsors